Without climate-neutral fuels, CO2 targets will be missed

Een groep van 175 Europese wetenschappers heefteen open brief aan de Europese intsellingen gestuurd met een oproep voor een evenwichtiger en technologieneutrale aanpak in de Fit-for-55 package van de Europese Unie om de CO2 emissiereductie targets effectief te bereiken. Ze benadrukken dat hernieuwbare en alternatieve brandstoffen essentieel zijn voor de klimaatdoelen alsook voor de energiezekerheid. 

De wetenschappers dringen er op dat het potentieel van broeikasgasreductie door duurzame, alternatieve vloeibare en gasvormige brandstoffen zonder beperkingen moet worden benut en dat alle klimaatbeschermende maatregelen in aanmerking moeten worden genomen. Hierbij is respect voor de technologie-neutraliteit essentieel.

Open de documenten :

Brief naar de Europese instellingen: open hier
Persbericht met de voornaamste boodschappen: open hier