Disclaimer & Privacy

Cookiebeleid

  • Necessary cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
  • Preference cookies zorgen ervoor dat een website informatie onthoudt op basis van het surfgedrag van de gebruiker zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.
  • Statistics cookies helpen website-eigenaren begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. De statistieken wat betreft de bezoeken aan de website worden verwerkt door « Google Analytics ». De informatie wordt anoniem gemaakt zodat er met uw identiteit geen enkel verband kan worden gelegd.

Onze website gebruikt cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe deze te optimaliseren. Cookies laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud ervan is. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via [email protected].

Wat is een cookie ? Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

Uw toestemming
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Aansprakelijkheid
De website van Energia is bedoeld om de activiteiten van de petroleumindustrie en haar standpunten beter bekend te maken. De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Door de evolutie van de wetgeving, kan het zijn dat bepaalde informatie niet volledig actueel is.

Energia is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van haar site. De informatie die is opgenomen, is uitsluitend van algemene aard, is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht en kan niet beschouwd worden als een professioneel of juridisch advies.

Energia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. Energia is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Energia zal de links naar die websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Privacy
In het kader van nieuwe Europese wetgeving, geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Energia.
Energia
Kunstlaan 39/2
1040 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact
U kan ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren  via [email protected].

Aan wie is deze privacy notice gericht?
Deze privacy notice betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee Energia en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt Energia?
Energia houdt bij:
• Uw contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen uw organisatie,...
  Als u een medewerker bent van een lid van Energia (of geaffilieerd aan dit lid) , gebruiken we uw gegevens in het kader van de diensten die Energia verleent aan haar leden.
  Als u een persoon bent waarmee Energia en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel, enz.
  Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen of publicaties:
• Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF
• Wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van Energia om de belangen van de ondernemingen te behartigen.
  U kan zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven.
  Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Energia (vb. een leverancier), gebruiken we uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we  u naar onze cookieverklaring.
• Voor welke Energia-evenementen u zich hebt ingeschreven. Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

Wat doet Energia met deze gegevens?
• Als u een medewerker bent van een Energia-lid:
  Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van Energia. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van Energia aan haar leden vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van Energia-lidmaatschap van uw
  organisatie of onderneming.
  Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van Energia, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door Energia.
• Als u een persoon bent waarmee Energia en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten:
  Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van Energia om de belangen van de ondernemingen te behartigen.
• Als u zich inschrijft voor onze publicaties:
  Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
• Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen:
  De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor:
     o de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader.
     o Voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
     o Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
     o Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van Energia, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door Energia.
• Als u een medewerker bent van een organisatie of een ondernemingen die een contractuele relatie heeft met Energia:
  Uw gegevens worden verwerkt:
    o Voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
    o Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
• Als u onze website bezoekt:
  Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.
• In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of me te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van uw gegevens aan derden
Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.
In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven, mits uw toestemming. Meer bepaald
  o Aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Energia;
  o Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt Energia uw gegevens bij?
Energia houdt uw gegevens bij tot op het moment waarop uw relatie met Energia een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een Energia-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractspartij van Energia, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief, enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Wij beschermen uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Uw rechten?
U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met [email protected]. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.
U kan uw gegevens altijd raadplegen.
Als uw gegevens niet correct zijn, kan u vragen dat Energia ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.
In bepaalde gevallen kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door Energia en/of vragen dat Energia uw gegevens wist.
U kan zich bovendien steeds richten tot Gegevensbeschermingsautoriteit via
[email protected].

Energia behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Google Analytics
De website van Energia wordt geanalyseerd door Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website van Energia zijn door auteursrechten beschermd.

Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.