Stockage & distributie

Stockage & distributie

Gezien de strategisch centrale positie van België, vinden we er een aantal belangrijke opslagbedrijven die petroleumproducten exporteren en importeren. Daarnaast is er de opslag  van brandstofproducten die bestemd zijn voor het distributienetwerk, vaak ook depots genoemd. De opslag van aardolieproducten is de eerste belangrijke schakel in de logistieke keten naar de eindgebruiker. Omdat de gestockeerde producten ontvlambaar zijn, vallen opslagplaatsen en de depots onder de Europese Seveso-richtlijn die als doel heeft om een hoog niveau van bescherming te waarborgen tegen het risico op industriële ongevallen.

Onze leden dragen veiligheid en betrouwbaarheid van de producten hoog in het vaandel, samen met snelheid en flexibiliteit om hun klanten efficiënt te kunnen leveren.

Brandstoffen voor het transport worden voor het leeuwendeel naar tankstations geleverd maar ook rechtstreeks bij bedrijven die in hun eigen bevoorrading voorzien.  België beschikt over een breed distributienetwerk van tankstations die behoren tot petroleummaatschappijen (in eigen beheer of extern beheer) of tot zelfstandige distributeurs. De Belgische Petroleum Federatie vertegenwoordigt zowat 80% van de brandstoffen die in België in verbruik gesteld worden.

In 2023 waren er 3.091 tankstations in België. Dit is een daling van 0.9% in vergelijking met het jaar 2022.

Evolutie tankstations in België: klik hier

BOFAS, bodemsanering tankstations

Het bodemsaneringsfonds voor tankstations (BOFAS) is een initiatief van de brandstoffensector en de overheid. Het is een door de overheid erkend fonds dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de bodemsanering van tankstations. Het fonds is actief in heel België. BOFAS heeft als opdracht de historische bodemverontreiniging door tankstations in België aan te pakken en de terreinen te zuiveren. Deze opdracht wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de gewesten en de federale overheid.

Zie website BOFAS.