Milieu

Milieu

Luchtkwaliteit verbetert jaar na jaar mede dankzij innoverende emissie reducerende technologieën in het transport

Januari 2024 - Volgens IRCELINE waren de stikstofdioxide concentraties in ons land (in en buiten de steden) nooit zo laag als in 2023 en zijn ze zowat 50% lager dan 15 jaar geleden. De officiële Europese grenswaarde van 40 µg/m3 werd in de meetstations nergens overschreden in 2023. Wat fijnstof PM10 betreft, werd in 2023 de daggrens opnieuw op geen enkele meetplaats overschreden en voor PM2,5 waren de concentraties in de 4 stedelijke meetstations (Gent, Antwerpen, Brussel en Charleroi) maar ook daarbuiten nooit zo laag als in 2023.

Open het volledig document hier

 

 

Luchtkwaliteit: de moderne dieselvoertuigen hebben een plaats op onze wegen

Luchtkwaliteit gaat ons allen aan. Daarom houdt de Belgische petroleumsector de daling van de emissies van voertuigen nauwlettend in de gaten alsook de innovaties in de automobielsector om de uitdagingen van luchtemissies zoals fijnstof en stikstofdioxide (NOx) aan te pakken. We stellen tevreden vast dat de nieuwste generatie dieselauto's die onder reële rijomstandigheden zijn getest, ruim voldoen aan de emissiegrenswaarden. Ze hebben dus een plaats op onze wegen, ook in stedelijke gebieden! Het verbieden van "alle" dieselvoertuigen, zoals beoogd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030, is daarom ongerechtvaardigd en nutteloos.

Wat is er veranderd in de emissiereductie van voertuigen?                                                            

  1. In Europa worden nieuw geregistreerde voertuigen voortaan verplicht getest volgens de WLTP-testcyclus op de testbank die aangevuld wordt met een RDE -test op de weg. Doel? Het vergemakkelijken van de detectie van sjoemelsoftware zoals bij ‘dieselgate’  én de zekerheid krijgen dat de nieuwe auto’s ook echt proper zijn m.b.t. fijnstof en NOx.
  2. De nieuwe Euronormen leggen emissiegrenzen op m.b.t. atmosferische emissies. Sinds september 2018 is de Euro6 Temp norm van kracht. Vanaf 2020 wordt die vervangen door de Euro6d norm die nog lagere emissiegrenzen en strengere emissievoorwaarden oplegt.
  3. De technologische vooruitgang: betere en efficiëntere motoren, de invoering van performante roetfilters, katalysatoren op basis van de ‘Selective Catalytic Reduction ‘ technologie die de productie van schadelijke stoffen (tot 99%) verminderen.
  4. Lage Emissiezones (LEZ) bieden een efficiënt antwoord om de meest vervuilende wagens te weren, wat ook hun brandstof is.
  5. De strengere en effectievere controle in autokeuringsstations om fraude tegen te gaan.

  WLTP= Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure
  RDE = Real driving emissions (reële rij-omstandigheden)

Een ban van dieselauto's (o.a. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is ongerechtvaardigd en onnodig. De nieuwe generatie propere dieselauto’s zal een significante impact hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit op onze wegen. Niemand zal de fouten (Dieselgate) uit het verleden betwisten, maar dit mag ons er niet van weerhouden naar de toekomst te kijken en rekening te houden met de objectieve wetenschappelijke feiten. Het is dus hoogtijd om te stoppen met het verketteren van diesel. We vragen de politieke wereld om deze realiteit te erkennen.

Meer informatie over de moderne dieselwagens