Fiscaliteit

Fiscaliteit

De maximumprijzen van petroleumproducten worden in België berekend door het departement Energie van Federale Overheidsdienst Economie volgens de Programma-overeenkomst. Deze maximumprijs bestaat uit een aantal elementen zoals de 'prijs ex-raffinaderij’ (kostprijs van het petroleumproduct) die gebonden is aan de internationale noteringen van de afgewerkte producten op de markt van Rotterdam, de distributiekosten alsook belastingen (accijnzen en BTW).

Het accijnsbedrag wordt per brandstofproduct vastgelegd door de federale overheid, en dit in absolute waarde (eurocent per liter).  Concreet wil dit zeggen dat het accijnsbedrag niet wijzigt wanneer de 'prijs ex-raffinaderij' wijzigt. Accijnzen vertegenwoordigen een belangrijk deel van de totale maximumprijs, met in het bijzonder deze van benzine en diesel. Als voorbeeld, op 31 december 2023 vertegenwoordigde het fiscaal gedeelte (accijnzen en BTW) 53% van de maximumprijs op benzine 95 E10 en 50% van de prijs voor de conventionele diesel. De accijnzen zijn ook bijkomend onderhevig aan een BTW van 21%. In 2023 leverden de accijnsontvangsten (excl. BTW) op brandstoffen 5,91 miljard € voor de staat.

Link naar de samenstelling maximumprijzen op 31.12.2023

Enkele kerncijfers

Samenstelling van de maximumprijs van benzine 95 E10 en diesel in België

Accijnstarieven aan de pomp in België en in de buurlanden

Evolutie accijnzen op de voornaamste petroleumproducten

Open hier
 

 

 

Accijnsontvangsten op energieproducten in België