Verwarming

Verwarming

Vandaag verwarmen zowat 1,5 miljoen huishoudens zich in ons land met vloeibare brandstoffen. Maar in het licht van de klimaatambities om de CO2-uitstoot te verminderen, is er in de energietransitie nog plaats voor stookolieverwarming?

Het verbieden van nieuwe stookolie-installaties in 2035 is een foute maatregel omdat ze geen rekening houdt met deze innovatieve koolstofarme vloeibare brandstoffen die een antwoord bieden aan de daling van de broeikasgassen. Dit intentieverbod zou moeten vervangen worden door een positieve maatregel die zorgt voor het stimuleren en versnellen van de vervanging van verouderde en inefficiënte verwarmingsinstallaties: door hoog rendement stookolietoestellen die beantwoorden aan de Europese Richtlijn ‘Ecodesign’en steeds meer hybride stookolie installaties. Stookolie kan een belangrijke rol spelen in de overgang naar duurzame energievormen in gebouwen.

Meer over duurzame verwarming

Standpunt van ENERGIA

Klik hier

Informatie van In4fuels

Bekijk de video

Standpunt In4fuels m.b.t. Vlaams regeerakkoord

Ban van de stookolieketel vanaf 2021 treft 750.000 Vlamingen, maar helpt het klimaatbeleid niet vooruit
Plaatsingsstop van stookolieketels in nieuwbouwwoningen en woningen die aansluitbaar zijn op het aardgasnet: een niet-ecologische maatregel die geen klimaatvoordeel brengt

Lees volledige reactie: klik hier