Sociaal

Sociaal

CAO petroleumsector 2023-2024

 • Loon- en arbeidsvoorwaarden 2023-2024
 • Ervaringsbarema voor bedienden
 • Afwezigheid zonder motief
 • Energietransitie
 • Koopkrachtpremie
 • Definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk

CAO petroleumsector 2019-2020

 • Loon- en arbeidsvoorwaarden 2019-2020
 • Opbouw van dienstanciënniteit
 • Ervaringsbarema voor bedienden
 • Tijdskrediet
 • Vervoerskosten
 • Harmonisatie van de statuten
 • Bijkomende vergoeding bij ontslag
 • Definitieve overgang van ploegwerk naar dagwerk
 • Klein verlet
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Statuten Fonds voor Bestaanszekerheid petroleumsector
 • Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Barema's bedienden in de petroleumsector (PC 211)

Overzicht van de toegepaste loonschalen in de petroleumsector van 1 januari 2007 tot heden.

Uurlonen van de arbeiders in de petroleumsector (PC 211)

PC 211: nieuwe nummering sinds 1 april 2023

Overzicht van de uurlonen van de arbeiders in de petroleumsector vanaf 1 januari 2008 tot op heden

Evolutie van de tewerkstelling in de petroleumsector in België op 31 december

Tabel: evolutie van de tewerkstelling in de petroleumsector