Publicaties

In deze rubriek vindt u zowel publicaties van onze federatie ENERGIA als van externe organisaties die van belang zijn in verschillende domeinen zoals klimaat, energie, industrie, brandstoffen van de toekomst, economisch belang van de sector, enz..

Rapports

KERNCIJFERS 2023

29 Mei 2024

Overzicht van de belangrijkste kerncijfers van de sector in 2023

Eerste editie van het Belgian Energy Data Overview

5 Juli 2023

Publicatie van FOD Economie - data 2022

Concawe report: "Aviation - technologies and fuels to support climate ambitions towards 2050"

5 Juni 2023

Etudes

Studie over het productiepotentieel van koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen van de Belgische raffinaderijen in 2050

13 Maart 2023

Cijfers

Kerncijfers 2021

19 Mei 2022

Het verbruik van vloeibare brandstoffen in ons land heeft zich na de Covid-periode van 2020 (lockdown) hersteld om opnieuw het niveau van 2019 te benaderen. Dit verbruik was bestemd voor de transportsector (55%) maar ook voor de petrochemie (45%). Ten slotte blijven energieproducten op basis van petroleum met 38% veruit de belangrijkste energiebron voor de primaire energieconsumptie in ons land gevolgd door aardgas en kernenergie. De accijnsontvangsten voor de overheid bereikten eind 2021 weer het niveau van de afgelopen jaren: 5,44 miljard euro (6,6 miljard euro BTW inbegrepen). Ten slotte, ook in 2021 was Rusland met 29% de belangrijkste aardolieleverancier voor ons land.

Dit rapport bevat de voornaamste kerncijfers van onze sector in 2021.

Kerncijfers 2019 Belgische petroleumsector

14 Mei 2020

Key data Energie België

14 Mei 2020

Publicatie 'ENERGIE key data editie maart 2020' van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

 

Dossiers

The supply and use of 0.50%-sulphur marine fuel

6 Januari 2020

Joint Industry Guidance . Document in het Engels

Vloeibare brandstoffen voor verwarming...toekomst ?

Hoog rendement stookolietoestellen en hybride installaties hebben hun plaats in de energiemix naar een lage koolstofmaatschappij.

Waarom de nieuwe generatie dieselvoertuigen aanvaardbaar zijn op de weg ? Ontdek het hier

De moderne dieselvoertuigen verdienen een plaats op onze wegen en in de LEZ omdat ze de luchtkwaliteitsnormen respecteren! Beleidsmakers moeten bewust zijn van deze wetenschappelijke realiteit.

Visie 2050 van de petroleumsector

Visie van onze sector om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren

117 CAO SWT Verlenging

117 CAO Vervoerskosten

117 CAO Tijdskrediet

117 CAO SWT NL FR tussentijds 16052019

117 CAO SWT NL FR 26062017

117 CAO overstap ploeg naar dag

117 CAO 2017 2018

117 CAO Afwezigheid zonder motief

Rapporten

KERNCIJFERS 2023

18 Juni 2024

Kerncijfers 2022

2 Mei 2023

Kerncijfers 2022 van de sector

Kerncijfers 2020

30 April 2021

Overzicht van de voornaamste kerncijfers 2020 van de Belgische petroleumsector

Hoe moderne dieselvoertuigen bijdragen aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en CO2-uitstoot.

22 September 2020

In een artikel gepubliceerd in het professioneel magazine MTZ Worldwide worden de resultaten van recente ontwikkelingen op het gebied van demonstratievoertuigen geanalyseerd om aan te tonen dat een gecombineerde vermindering van de uitstoot van atmosferische emissies en CO2 mogelijk is met de nieuwste dieseltechnologie door middel van een geïntegreerde systeembenadering van motor-, hybride- en emissiebeperkingstechnologieën.

Voorts blijkt dat de bestaande technologieën voor het bereiken van lage vervuilende emissies verenigbaar zijn met hernieuwbare brandstoffen voor een verdere vermindering van de broeikasgasuitstoot.

Het artikel besluit dat dieselvoertuigen deel uitmaken van de toekomstige mobiliteit. Ze zijn een oplossing op middellange termijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen, terwijl ze een lage uitstoot van schadelijke stoffen op de weg hebben, zelfs onder stedelijke rijomstandigheden.

De visie van een dieselmotor met een verwaarloosbare impact op de luchtkwaliteit wordt werkelijkheid.

Op de lange termijn zijn de technologieën compatibel met hernieuwbare vloeibare brandstoffen om de lage uitstoot te behouden en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk op basis van een well-to-wheel of levenscyclus verder te verkleine

Key World Energy Statistics 2020

8 September 2020

Statistieken van de energiemarkt in de wereld in 2020.

Role of e-fuels in the European transport system - Literature review

17 Januari 2020

In december 2015 heeft de COP21 in Parijs een belangrijke stap gezet om de risico's van klimaatverandering aan te pakken en de wereldwijde temperatuurstijging tot "ruim onder 2 ° C" te houden en inspanningen te leveren om deze nog verder te beperken tot 1,5 graden. Om deze doelen te bereiken, onderzoekt de Europese Unie (EU) verschillende scenario's die leiden tot een koolstofarme EU-economie tegen 2050.

Ter ondersteuning van deze strategie voor lage emissies onderzocht het bureau Concawe een cross-sectoraal Low Carbon Pathways (LCP) -programma, waarin kansen en uitdagingen voor verschillende koolstofarme technologieën worden geïdentificeerd om een significante vermindering van de CO2-uitstoot te bereiken zowel op het niveau van de productie als van het gebruik van geraffineerde producten in Europa op middellange (2030) en langere termijn (2050).

Als onderdeel van het LCP-programma is dit rapport een literatuuroverzicht over e-fuels, met als doel een beter inzicht te krijgen in de e-brandstofproductietechnologieën en de implicaties in termen van efficiëntie, broeikasgasreductie, ‘Technology Readiness Level’, invloed op het milieu, investeringen, kosten en potentiële vraag.

De belangrijkste recente state-of-the-art publicaties werden geïdentificeerd en vergeleken in deze literatuurstudie, met gedetailleerde beoordelingen, presentaties, technologieleveranciers en position papers, die helpen om een beter beeld te krijgen van de potentiële rol van deze koolstofarme brandstoffen in Europa.

Rapport in het Engels

Refinery 2050: Conceptual Assessment

Onderzoek naar opportuniteiten  en uitdagingen voor de raffinage-industrie in de EU om over te stappen naar een koolstofarme economie. Studie van het onderzoeksbureau Concawe.

Dit rapport is het tweede in een reeks publicaties die opportuniteiten en uitdagingen voor EU-raffinaderijen onderzoeken om technologieën en grondstoffen te integreren die de fossiele koolstofintensiteit van aardolieproducten verminderen.

Rapport beschikbaar in het Engels

 

CO2 daling bij vrachtwagentransport

Cerulogy Report 2019: Using the heavy duty CO2 standard to drive investment in fuel decarbonisation

BPF politiek memorandum 2019

Het politiek memorandum 2019 van de Belgische Petroleum Federatie.

Fuels Europe Vision 2050

Studies

Energia studie 'Het productiepotentieel van koolstofarme brandstoffen van de Belgische raffinaderijen'

1 Februari 2023

De algemene opzet van de studie bestaat erin het potentieel van de Belgische raffinaderijen in kaart te brengen om in te gaan op de vraag naar hernieuwbare en koolstofarme vloeibare brandstoffen tegen 2050. In deze studie onderzoeken we de vereiste grondstoffen alsook de noodzakelijke investeringen om de transformatie van de raffinaderijen waar te maken.

Studie Duitse automobielclub ADAC over Efuels en geavanceerde biobrandstoffen

21 Maart 2023

The optimal vehicle electrification level in a battery-constrained future

11 Augustus 2021

In the light of the EU's commitment to reduce greenhouse gas emissions in Europe, there is considerable uncertainty as to whether battery production capacity will be able to meet the growing demand for batteries in Europe towards 2030. This article summarises the results of a study that explores the optimal passenger car sales composition that would minimise well-to-wheels GHG emissions as a function of battery production capacity.

Real Driving Emissions of Euro6 Diesel Passanger Cars and their Impact on Uban Air Quality

Study from research centre Concawe. Concawe commissioned two studies in 2017 to determine the expected emissions from the latest Euro 6 diesel passenger cars (including Euro 6d certified since September 2017) under the new testing methodology and to understand how the emissions from these new diesel cars would impact ambient air quality compliance when compared with zero emission vehicles (ZEV).

A Comparison of mass electric vehicles adoption and low-carbon intensity fuels

Studie van Ricardo die een vergelijking maakt van de daling van de CO2 emissies waarbij 2 scenario's worden vergeleken: één met een volledige elektrificatie van de personenwagens en één met low-carbon vloeibare brandstoffen.

A Pathway for the evolution of the refining industry and liquid fuels

The global demand for liquid hydrocarbons – as fuels for transport, as petrochemical feedstock and for other uses – is expected to increase until at least 2040. These products have an unrivalled energy density and are easy to transport, making them an ideal means to carry and store energy. While alternatives are being developed for some of their current uses (e.g. in passenger cars, where electrification is expected to play a major role), liquid hydrocarbons remain difficult to replace in heavy-duty and  marine transport, in aviation and as a feedstock for the petrochemical industry.