Wie zijn we ?

ENERGIA, de multi-energiefederatie, vertegenwoordigt de ondernemingen in België die multi-energieoplossingen aanbieden voor mobiliteit en verwarming. Onze leden zijn actief in de raffinage, de distributie en de opslag in België van energieoplossingen voor de mobiliteit, voor de verwarming en de industrie alsook in de productie van feedstock voor de petrochemische sector.

Opdrachten van Energia:

  • Het behartigen van de belangen van de sector op alle beleidsniveaus in België en het optreden als spreekbuis in de media voor sector gebonden thema’s.
  • Het helpen creëren van een gunstig beleidskader waarbinnen de leden opereren.
  • Het informeren van de leden over beleidskwesties, voornamelijk voor economische, sociale, energie, klimaat & milieu-aangelegenheden, die van invloed zijn op hun activiteiten.
  • Het formuleren en uitdragen van gemeenschappelijke sectorstandpunten ten aanzien van de beleidsmakers, alle betrokken instanties en de publieke opinie.
  • Het vertegenwoordigen van de leden bij het overleg tussen sociale partners binnen de bevoegde paritaire comités.
  • Handelen in naam van de sector bij de onderhandelingen inzake de programmaovereenkomst m.b.t. de bepaling van de maximumprijzen van de petroleumproducten en de transpositie van Europese Richtlijnen.

 

Energia team

Onze medewerkers:

Wim De Wulf
Secretaris-generaal
Bertrand Gyselynck
Adjunct-Secretaris-Generaal Technische en Operationele zaken
Jo Vandeweghe
Adviseur sociale, fiscale en juridische zaken
Erik Florus
Adviseur energie en klimaat
Jean-Benoît Schrans
Public Affairs & Communicatie Manager
Derya Kadioglu
Office Manager
Christine Cauwe
Management assistente

Aangesloten bedrijven

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur.

Voorzitter

Bernadette SPINOY

(plaatsvervanger: Olivier Bonte)

Beheerder-algemeen directeur
TotalEnergies Marketing Belgium

vice-VOORZITTERS

Peter VANDENBORNE

(plaatsvervanger: Hugo Detré)

Directeur raffinaderij Antwerpen
ExxonMobil Petroleum & Chemical bv

Christophe VAESSEN

(plaatsvervanger: Ilse Moerenhout)

Belgian Shell nv
Gedelegeerd Bestuurder BeLux

Bestuurders

Koen VANKELST

(plaatsvervanger: Bert Gillis)

Director Logistics
Kuwait Petroleum Belgium nv

Bulat SUBAEV

(plaatsvervanger: Fabrice Vanhoucke)

Managing Director
LUKOIL Belgium nv

Gilbert VAN RENS

(plaatsvervanger: Joris Mertsveld)

Maes Energy & Mobility