Opmerkingen BPF bij ontwerp Nationaal Energie- en Klimaat Plan (NEKP)

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) wenst bij deze een synthese over te maken van haar bemerkingen en voorstellen in het kader van de consultatieronde (thema’s transport & verwarming) m.b.t. het ontwerp van het Belgisch geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).
Lees het document hier.