Moderne dieselwagens zijn aanvaardbaar op onze wegen

De negatieve perceptie van diesel stemt niet overeen met de technologische realiteit van vandaag. Het al te vaak irrationeel en ideologisch verketteren van diesel moet plaats maken voor wetenschappelijke feiten. De dieselgate heeft in 2015 een shock veroorzaakt en het imago van diesel aangetast. Echter, dankzij strengere Europese controlemechanismen (WLTP en RDE tests), nieuwe Europese normen (Euro6 temp en Euro 6d) en performante emissiebeperkende technologieën (roetfilters, katalysatoren, enz) hebben de moderne dieselwagens ontegensprekelijk een plaats op de weg.

Wat is er veranderd ?
1. In Europa worden nieuw geregistreerde voertuigen nu verplicht getest volgens de WLTP-testcyclus op de testbank aangevuld met een RDE-test op de weg. Doel ? Het vergemakkelijken van de detectie van
sjoemelsoftware zoals bij de ‘dieselgate’ én de zekerheid krijgen dat de nieuwe auto’s echt proper zijn.
2. De nieuwe Euronormen die emissiebeperkingen m.b.t. NOx (stikstofoxiden) en fijnstof opleggen. Sinds september 2018 is de Euro6 Temp norm van kracht. Vanaf 2020 wordt die vervangen door de
Euro6d norm die nog strengere emissievoorwaarden oplegt.
3. De technologische vooruitgang: betere en efficiëntere motoren, de invoering van performante roetfilters, katalysatoren zoals de ‘Selective Catalytic Reduction ‘ technologie die de productie van schadelijke
stoffen (zelfs tot 99%) verminderen.
4. Oudere voertuigen verdwijnen geleidelijk uit het wagenpark en worden vervangen door schonere wagens, onder meer door de nieuwste generatie dieselwagens.
5. Lage Emmisiezones (LEZ) bieden een efficiënt antwoord om de meest vervuilende wagens te weren.
6. De strengere en effectievere controle in autokeuringsstations om gesjoemel tegen te gaan.

Lees meer hierna

Standpunt BPF over dieselwagens vandaag en onverantwoorde dieselbans