Het productiepotentieel van koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen van de Belgische raffinaderijen in 2050

De algemene opzet van de studie bestaat erin het potentieel van de Belgische raffinaderijen in kaart te brengen om in te gaan op de vraag naar hernieuwbare en koolstofarme vloeibare brandstoffen tegen 2050. In deze studie onderzoeken we de vereiste grondstoffen alsook de noodzakelijke investeringen om de transformatie van de raffinaderijen waar te maken.

Hebben de raffinaderijen in ons land, in het kader van de evolutie naar klimaatneutraliteit, nog een toekomst? Zullen raffinaderijen nog nodig zijn als we allen in 2050 met een elektrische wagen zullen rijden? Een studie uitgevoerd door het expertisebureau Enersangi* op vraag van Energia toont aan dat de raffinaderijen in België een blijvende en belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie met de productie van koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen zoals geavanceerde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen (e-fuels). Deze zullen prioritair ingezet worden in moeilijk te elektrificeren transportsegmenten zoals vrachtwagens, scheep- en luchtvaart.

Deze studie toont aan dat de raffinaderijen in ons land zowel technisch als geografisch goed gepositioneerd zijn om deze koolstofarme brandstoffen te produceren en dus een belangrijke en blijvende rol in de energietransitie kunnen vervullen.

OPEN DE STUDIE HIER

* Expertisebureau in Energie. Studie 2022 “The potential of low carbon liquid fuels in Belgian refineries in 2050”.