Thermische wagens in 2035…groen licht of rood licht?

COLUMN WIM DE WULF

Na het Europees Parlement, heeft de Europese Raad van milieu recent haar positie bekendgemaakt in het licht van de Europese Trilogue[1], die zal beslissen of er vanaf 2035 nog nieuwe thermische wagens in Europa kunnen verkocht worden. Binnen de Europese Raad brachten sommige landen nieuwe inzichten om het vergroenen van het transport mogelijk te maken met meer dan één technologie (dus niet enkel elektrische voertuigen). De cruciale rol van elektrificatie werd er erkend, maar ook het potentieel van hybride auto's met hernieuwbare brandstoffen. Dit geeft burgers extra toegang tot duurzaam transport waarbij niemand aan de kant van de weg wordt gelaten.

De Europese Verordening is niet alleen van toepassing op de autoconstructeurs maar bepaalt ook de persoonlijke mobiliteit van de burgers. Aangezien vandaag nog 99% van de automobilisten in Europa met een thermische wagen rijdt, is het logisch om de Europese Verordening over de CO2 emissienormen open te stellen. En dit door de erkenning van klimaatneutrale brandstoffen (o.a. e-fuels) zoals de Europese Raad voorstelt.

De politieke keuze voor elektromobiliteit vertaalt zich vandaag in een duidelijk beleidskader. Het is echter beter om niet al zijn eieren in dezelfde mand te leggen. Het traject naar een groene mobiliteit moet ook alternatieve hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen omvatten, als deel van de energietransitie naar klimaatneutraliteit in 2050. De burgers moeten, naargelang hun specifieke mobiliteitsbehoeften, de keuze hebben uit diverse duurzame energie-oplossingen.

De vraag is niet of onze sector in staat is om hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen op grote schaal op de markt te brengen, maar wel aan welk tempo. Een duidelijk positief signaal van Europa om deze nieuwe brandstoffen te erkennen is cruciaal, om de investeringen in deze duurzame alternatieven aan te zwengelen en te versnellen. Want er is potentieel om de productie van duurzame geavanceerde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen in Europa op te voeren. Expert studies[2] bevestigen de voldoende beschikbaarheid van de aanvullende (non-food) grondstoffen in Europa. 

Met het oog op een voor iedereen toegankelijk duurzaam transport, pleiten we ervoor dat Europa en de Lidstaten de weg van de technologische inclusiviteit kiezen. We hopen dat met de positie van de Europese Raad, de automobielsector verder zal blijven investeren in hybride modellen. Wij zijn, van onze kant, al volop bezig met het ontwikkelen en het op de markt brengen van koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen.  De herziening van de Verordening in 2026 kan de deur wagenwijd openzetten om de burgers meerdere duurzame, sociaal aanvaardbare en toegankelijke transportoplossingen aan te bieden.

Onze sector reikt de hand naar zowel de overheid als naar de automobielsector om samen elke burger de kans te geven deel te nemen aan een duurzame mobiliteit.

Wim De Wulf
Secretaris generaal ENERGIA

[1] Vergadering van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie om een akkoord te bereiken over legislatieve initiatieven
[2] O.a. ‘Sustainable biomass availability in the EU, to 2050’ van het Imperial College London