Oslo Declaration CCUS

Ondernemingen en federaties, uit verschillende sectoren in België, waaronder Energia zelf en de raffinaderijen in ons land, hebben de 'Oslo delcaration on low carbon value chains' ondertekend. Deze onderschrijft het belang van van 'Carbon Capture, Transport, Usage and Storage' als technologie om de CO2-emissies te verminderen via de opvang van CO2 en het stockeren ervan of het gebruik ervan in industriële processen.

De Belgische delegatie

Open de tekst van de Oslo Declaration hier