Euro 7 aangenomen door het Europees Parlement: maatregelen om de emissies van het wegvervoer te verminderen

Maatregelen:

    Wegvoertuigen moeten langer schoner blijven, waardoor de luchtkwaliteit verbetert
    Lagere uitlaatemissiegrenswaarden voor bussen en vrachtwagens
    Nieuwe maatregelen om de uitstoot van fijnstof door banden en remmen te beperken en de duurzaamheid van batterijen te verbeteren
 

Lees het verslag hier