Koolstofarme brandstoffen vs elektrische auto's inzake CO2 impact

Het onderzoeksbureau Ricardo heeft een studie gerealiseerd om verschillende scenario's te bestuderen mbt het wagenpark van morgen en de impact op de CO2-uitstoot. Het eerste scenario gaat uit van een vrijwel volledige elektrificatie van auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen op de Europese wegen tegen 2050, met becijfering van de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, de totale eigendomskosten,
en de vereiste infrastructuur, batterijgrondstoffen en energie. Het tweede scenario bekijkt dit vanuit een combinatie van elektrificatie en het gebruik van vloeibare brandstoffen met lage koolstofintensiteit in zeer efficiënte voertuigen met verbrandingsmotor. Deze studie belicht de uitdagingen en opportuniteiten van deze uiteenlopende mogelijkheden.

Download de studie (in het Engels) hieronder

Ricardo studie over een vergelijking tussen elektrische wagens en wagens met koolstofarme vloeibare brandstoffen

Klik hier voor de studie