Indienen van een aanvraagdossier bij BOFAS voor 8 november 2019

Indienen van een aanvraagdossier bij BOFAS voor 8 november 2019

De uiterste datum om uw aanvraag bij BOFAS in te dienen is 8 november 2019, en deze datum is vast. Aanvraagdossiers die ingediend worden na 8 november kunnen en zullen niet meer aanvaard worden.

Wat als uw bodemsaneringsdeskundige het oriënterend onderzoek (Vlaanderen) of prospectief onderzoek (Brussel) niet tijdig kan afronden?

Ook dan raden wij u aan om voor 8 november uw aanvraag in te dienen.

  • U bezorgt aan BOFAS een kopie van uw bestelbon of van de overeenkomst met uw bodemsaneringsdeskundige.
  • U bevestigt de streefdatum waarop de deskundige het onderzoek zal indienen bij de bevoegde overheid. Deze datum kan ofwel vermeld zijn in de bestelbon, ofwel vraagt u aan uw bodemsaneringsdeskundige om deze afzonderlijk schriftelijk te bevestigen.
  • U bezorgt tevens alle verplichte stukken van uw aanvraagdossier die u wel reeds kan invullen en ondertekenen (verbintenis, overeenkomst, melding incidenten, …). Zie hiervoor de website www.bofas.be.

Uw dossier zal dan, zelfs als het nog onvolledig is, binnen de wettelijk vastgelegde termijn van 3 maanden behandeld worden.   Indien u nog ontbrekende stukken moet overmaken ten gevolge van deze evaluatie, zal u hiervoor een bijkomende termijn toegestaan worden.

Indien u wacht op documenten van de overheid om een volledige aanvraag te kunnen indienen, als u bijkomende informatie wenst, of indien u hulp nodig hebt bij het opmaken van een aanvraagdossier, kan u de medewerkers van BOFAS contacteren op het algemeen nummer 02/788.29.00 of via [email protected].