Hernieuwbare energie: België bereikt doelstelling in 2021

België haalde in 2021 zijn Europese doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindverbruik van energie. Maar het aandeel van aardolieproducten blijft overheersen, ook al daalt het wel. Dat blijkt uit de jongste editie van de Energy Key Data van de FOD Economie.

Het aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik van energie in België bedroeg in 2021 12,44 %. Dat percentage lag onder de minimumeis van 13 %, die de EU-richtlijn voor de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen oplegt. Om het tekort aan te vullen werden, net als in 2020, hoeveelheden energie uit hernieuwbare bronnen aangekocht bij andere lidstaten. Die aankopen brengen het aandeel van hernieuwbare energie in het eindverbruik van energie op 13,01 %.

België voldeed hiermee aan een van de belangrijkste Europese verplichtingen van de richtlijn hernieuwbare energie met een sterke maatschappelijke impact. Dit is een belangrijke Europese verplichting opgelegd in de hernieuwbare energierichtlijn met een hoge maatschappelijke impact. Het is een maatstaf voor de energietransitie en voor de verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ten voordele van duurzame energiebronnen.

Publicatie Energy Key Data: open hier