E-fuels, de toekomst van de thermische motor ?

Velen zijn ervan overtuigd dat de Europese Unie haar besluit heeft bekrachtigd om de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035 te verbieden. Dat klopt echter niet. Immers, Europa zet nog steeds de deur open voor thermische voertuigen, op voorwaarde dat ze uitsluitend rijden met "CO2-neutrale brandstoffen". Dit omvat, onder meer, de e-fuels of electrofuels genoemd, synthetische brandstoffen. Ze worden niet geproduceerd op basis van fossiele bronnen, ze zijn klimaatneutraal en kunnen in alle transportsectoren worden gebruikt, alsook als grondstof voor de petrochemie. Samen met geavanceerde biobrandstoffen zoals HVO[1] zorgen ze ervoor dat wagens met een verbrandingsmotor ook kunnen bijdragen tot een net zero transport.

Maar wat zijn e-fuels ? Wanneer zullen ze beschikbaar zijn ? Zullen ze betaalbaar zijn ? Wat met hun energie-efficiëntie ? Ontdek in bijgevoegde publicatie wat deze klimaatneutrale elektrofuels zijn.

Open de publicatie hier

 

[1] HVO = ‘Hydrotreated vegetable oil’, tweede generatie (reststromen) bewerkt met waterstof die een daling van de CO2-emissies tot 90% t.o.v. diesel verwezenlijkt.