CO2 comparator tool voor vrachtwagens

Dit nieuw meetinstrument gebruikt vergelijkbare parameters voor de verschillende energievormen en laat dus toe om de reële CO2-impact vanaf de productie tot en met de recyclage van vrachtwagens op de weg in reële rijomstandigheden te meten.

Aandrijvingen verschillen wat betreft hun elektrificatieniveau (voor batterij elektrische vrachwategns) en hun brandstoftype (fossiel, deel koolstofarm en hernieuwbaar). De CO2-voetafdruk tijdens hun levenscyclus is verder bepaald door de gebruikssituaties (bv. rijprofiel) en gebruikscontext (bv. koolstofintensiteit van de elektriciteit). Met dit interactieve middel kunnen verschillende scenario's worden berekend waarin deze parameters worden gecombineerd en kunnen hun reële globale CO2-impact objectief wetenschappelijk worden vergeleken.

De CO2 comparator tool werd ontwikkeld door Concawe (Environmental Science for European Refining) en IFP Energies Nouvelles.

Link naar de CO2 comparator