Brandstofinformatie - Benzinekwaliteit

De benzinekwaliteit voldoet aan de NBN EN 228-norm gewijzigd door het KB gepubliceerd op 30 april 2020, waardoor de overgangsperiode van winter- naar zomerkwaliteit kan worden verlengd met minstens één maand.

Sinds meer dan 30 jaar is er in de Europese productnorm voor benzine rekening gehouden met de behoefte aan een andere specificatie van de benzine voor het koudere seizoen (winter) en voor het warmere seizoen (zomer). Dit in eerste instantie om de verdampingskarakteristiek van de benzine af te stemmen op de variërende omgevingstemperaturen van de seizoenen en om de prestaties van de voertuigen te optimaliseren. Daarnaast is het ontstaan van benzinedamp in de brandstof toeleveringsketen dankzij technische maatregelen sterk verminderd, tot en met het voertuig bij het tanken. Het effect van de verlenging van overgangsperiode van winter naar zomerkwaliteit op uw motor en op het milieu kan als zeer laag tot niet bestaand beschouwd worden.

Link naar het KB