Al bijna 600 PROMAZ dossiers ingediend

Op 1 april 2022 werd PROMAZ boven de doopvont gehouden. Dit is een initiatief van de sectorfederaties Energia, Brafco en Informazout. Eigenaars of gebruikers die geconfronteerd worden met bodemverontreiniging ten gevolg een lekkende stookolietank kunnen er een aanvraag tot financiële tussenkomt indienen voor de bodemsanering.

Eind oktober werden er intussen al bijna 600 dossiers ingediend.

De communicatiecampagne voor Promaz loopt nog altijd. De periode voor het indienen van een dossier loopt af op 28 februari 2025.

Hoe een aanvraag indienen?
Op de Promaz website kan men meer informatie vinden en kan men nakijken of men in aanmerking komt voor de tussenkomst van het fonds. Aanvragen voor tussenkomst kunnen dan via het online invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven gebeuren.

Meer info op www.promaz.be

Voor meer informatie kan men eveneens terecht op het gratis nummer 0800/63 63 6 tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag.