Aanpassing van de distributiemarges vanaf 1 april 2022

De marge die aan de aardoliemaatschappijen wordt toegekend zal worden herzien voor alle producten op
1 april en 1 oktober van elk jaar dat de Programma-overeenkomst in voege is en door toepassing van de
volgende formule (artikel 16 Technische Bijlage van de Programma-Overeenkomst, laatst gewijzigd door
het avenant van 28 maart 2019).

Open technische bijlage met nieuwe berekening hier.