Persbericht: Kerncijfers Belgische petroleumsector 2018

De Belgische Petroleum Federatie heeft de cijfers van de Belgische petroleumsector voor 2018 bekendgemaakt. Het marktaandeel van aardolie in de primaire energieconsumptie van ons land is met 40,3% stabiel gebleven. Dit toont aan dat vloeibare brandstoffen een cruciale rol blijven spelen in de energiebevoorrading. Het totaal verbruik van transportbrandstoffen bleef vorig jaar quasi ongewijzigd maar vertoont wel een onderlinge verschuiving tussen benzine en diesel. Het verbruik van diesel daalde lichtjes van 80% tot 78% van het totale verbruik  terwijl die van benzine met 10% steeg. Dit weerspiegelt de geleidelijke daling van het aantal nieuwe dieselwagens in ons land, hoofdzakelijk ten gunste van benzinewagens. 35% van de petroleumproducten die in België werden verbruikt, waren bestemd voor de petrochemische sector hoofdzakelijk als grondstof. De petrochemische cluster in de Antwerpse Haven is de tweede grootste van de wereld en blijft een essentiële pijler voor de Belgische economie. De tewerkstelling in de Belgische petroleumsector was met 6.411 werknemers vrijwel stabiel t.o.v. 2017.  Ook belangrijk om aan te stippen is de toename van de accijnsontvangsten voor de staat op brandstoffen van 5,4 miljard € in 2017 naar 5,8 miljard € in 2018, wat overeenkomt met een stijging van 6,5%.

Lees het persbericht

  • Algemeen