Koolstofprijs transport via nieuwe ETS….. niet-fossiele deel van brandstoffen zou hier niet onder moeten vallen!

Europa heeft beslist om vanaf 2027 een koolstofprijs te bepalen op fossiele brandstoffen. Daarvoor wordt er een nieuw emissiehandelsysteem (ETS) opgericht voor transport en gebouwen, zoals reeds een aantal jaren bestaat voor energie-intensieve bedrijven. De burgers zullen uiteindelijk meer aan de pomp betalen, bovenop de bestaande accijnzen en btw op de huidige brandstoffen, die reeds hoog zijn in ons land. We schatten dat hiermee de accijnzen op diesel en benzine met maximaal ongeveer 20% in ons land zouden kunnen stijgen. Energia heeft berekend dat dit jaarlijks zowat 1 miljard € per jaar zal opleveren waarvan 750 miljoen voor de Belgische staat en 250 miljoen voor het Europees sociaal klimaatfonds.

Het nieuwe ETS-systeem heeft als voordeel een specifieke waarde te geven aan CO2  alsook een duidelijk prijssignaal aan energieproducenten. Op die manier worden ze aangemoedigd om meer te investeren in koolstofarme brandstoffen om, in fine, meer duurzame alternatieven op de markt te brengen. De vraag is of het niveau van de maximumkoolstofprijs voldoende is. Technologieneutraliteit is hierin een basisvoorwaarde om zo een gelijk speelveld te creëren tussen alle duurzame energie-oplossingen. 

Echter, om de burgers aan te zetten meer te kiezen voor duurzame alternatieven, onder meer geavanceerde biobrandstoffen (en later e-fuels) aan de pomp, zijn op nationaal vlak flankerende beleidsmaatregelen nodig waarbij het koolstofprijssignaal logischerwijze rekening houdt met het deel koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen van conventionele fossiele brandstoffen overeenkomstig hun CO2-emissiereductieniveau. Er zou geen koolstofprijs moeten gelden op het niet-fossiele deel van de brandstoffen. Energia pleit ervoor om de accijnzen op het deel koolstofarme en hernieuwbare biobrandstoffen dan ook te verminderen om zo de keuze van de burgers geleidelijk te sturen in de richting van koolstofarme en klimaatneutrale mobiliteitsoplossingen.

Wat doen met de meeropbrengsten voor de overheid ? De opbrengsten van de nieuwe koolstofprijs in België zouden moeten gebruikt worden om in ons land, onder meer, te herinvesteren in hernieuwbare energieprojecten, ook van de ondernemingswereld. Zo vloeit het geld terug naar de groene economie om de energietransitie te versterken.

Het beleid moet er ook voor waken dat een geïntegreerde aanpak van verschillende beleidsmechanismen in België wordt nagestreefd op alle besluitvormingsniveaus (federaal, regionaal, lokaal), in het bijzonder de heffingen en belastingen die het bezit en het gebruik van de auto treffen: brandstofaccijnzen, intelligente kilometerheffing, lage-emissiezone taksen, enz.

 

ENERGIA
Jean-Benoît Schrans
Mail: [email protected]

  • Klimaat & milieu