Een thermische wagen die met een hernieuwbare brandstof rijdt heeft een lagere globale net CO2-impact dan een elektrische wagen

Een benzine- of dieselwagen stoot CO2-emissies uit in tegenstelling tot een elektrische wagen. Dat klopt als men enkel kijkt naar de uitstoot aan de uitlaatpijp bij het rijden. Het resultaat is echter anders wanneer men de globale net CO2 impact vergelijkt…van de productie tot de end of life (LCA) van een wagen en wanneer een thermisch voertuig met een hernieuwbare brandstof rijdt. Een nieuwe online CO2 comparator tool toont aan dat een globale LCA net CO2 balans van een thermische wagen met een geavanceerde biobrandstof zoals HVO of een synthetische e-fuel lager is dan die van een batterij elektrische wagen: tot -34% voor HVO en tot -60% voor e-fuels. Europa zet de deur na 2035 nog steeds open voor thermische wagens op voorwaarde dat ze met ‘CO2-neutrale brandstoffen’ rijden en wil tegen eind 2025 een methodologie ontwikkelen voor een levenscyclusanalyse. België zou hier rekening moeten houden in zijn transportbeleid. Immers, hierdoor zouden ook de huidige 6 miljoen thermische wagens in ons land kunnen bijdragen tot de decarbonisatie van het transport.

Uitlaatpijp of levenscyclusanalyse ….een wereld van verschil

De Europese Reglementeringen over de “CO2-normen voor voertuigen” tonen de limieten ervan omdat ze enkel gebaseerd zijn op de ‘uitlaatpijpemissies’. Deze benadering is niet alleen onvolledig maar ook voorbijgestreefd. Alle energievormen voor het transport hebben immers CO2-emissies, hetzij in de productie- en recyclagefase, hetzij tijdens het gebruik ervan of beide. Een ‘zero’-emissiewagen bestaat niet ! De ‘uitlaatpijp-benadering’ houdt alleen rekening met de CO2-uitstoot bij het rijden. Zij kent dus nul emissies toe aan elektrische wagens, zelfs wanneer de gebruikte elektriciteit geproduceerd wordt via niet hernieuwbare bronnen. Ze beschouwt daarentegen alle emissies van thermische voertuigen als volledig fossiel, zelfs als ze met hernieuwbare brandstoffen rijden.

OPEN HET PERSBERICHT HIER

  • Klimaat & milieu