Dieselwagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bannen tegen 2030 staat haaks op de roep om te luisteren naar de wetenschap

Terwijl klimaatjongeren in ons land en wereldwijd roepen om naar de wetenschap te luisteren volhardt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het nemen van beslissingen die haaks staan op de technologische realiteit. Wetenschappelijke experts stellen vandaag vast dat de uitstoot van de moderne generatie dieselwagens, dankzij baanbrekende technologische innovaties, onder de officiële grenswaarden liggen. Met een geleidelijke vernieuwing van het wagenpark kan worden aangenomen dat tegen 2030 de overgrote meerderheid van de dieselwagens op onze wegen de uitstootnormen zullen respecteren en een dieselban dan ook onnodig en onverantwoord is. Brussel riskeert anders een eiland te worden in de energiemix van de toekomst.

Het volledig persbericht: open hier

  • Klimaat & milieu