De nieuwe dieselvoertuigen hebben hun plaats op onze wegen

De Belgische Petroleumfederatie (BPF) wenst te reageren op de oproep van Greenpeace om de dieselban in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versnellen. De BPF betreurt elke ideologisch aankondiging en roept de volgende Brusselse regering op om de technologische realiteit van moderne dieselauto's te erkennen die op onze wegen aanvaardbaar zijn geworden wat betreft emissies. De petroleumsector houdt de daling van de emissies van voertuigen nauwlettend in de gaten alsook de innovaties in de automobielsector om de uitdagingen van luchtemissies zoals fijnstof en stikstofdioxide (NOx) aan te pakken. We stellen tevreden vast dat de nieuwste generatie dieselauto's voldoen aan de emissiegrenswaarden die onder reële rijomstandigheden zijn getest. Met een wagenpark in België van zowat 9 jaar, kunnen we er van uitgaan dat met de introductie van de nieuwe Euro6d-norm in 2020 voor nieuwe registraties, tegen 2030 ten laatste de overgrote meerderheid van de dieselauto's op onze wegen zal voldoen aan de emissiegrenswaarden voor luchtkwaliteit. Ze hebben dus een plaats op onze wegen ! Het verbieden van "alle" dieselvoertuigen, zoals beoogd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030, is daarom ongerechtvaardigd en nutteloos vanuit technologisch, ecologisch en economisch oogpunt. De oproep van Greenpeace versnelt de bestraffing van tienduizenden automobilisten die nog niet zo lang geleden door de overheid fiscaal werden aangemoedigd om een dieselauto te kiezen omdat die minder CO2 uitstoot.

De Lage Emissiezone (LEZ) is een adequate en effectieve maatregel, mits het emissiegrenswaarden vastlegt, met inachtneming van technologische neutraliteit, dat wil zeggen dat alle technologieën die aan de drempels voldoen, moeten worden toegelaten. Dus ook de nieuwe propere dieselwagens. De BPF verwacht van de volgende Brusselse regering een "realistisch" plan dat echt rekening houdt met de meest recente wetenschappelijke en technische gegevens over emissiereducties, rekening houdend met de ecologische en de socio-economische gevolgen voor de bevolking.

Bovendien zijn dieselmotoren niet de voornaamste bron van fijnstof. In de hoofdstad zijn slechts 10% van het fijnstof PM2,5 afkomstig van dieselmotoren van personenwagens . Het stigmatiseren van de auto als enige boosdoener is daarom niet correct en een ideologische symboolstrijd geworden zonder wetenschappelijke basis.

Wat is er veranderd in de emissiereductie van voertuigen?                                                            
1.    In Europa worden nieuw geregistreerde voertuigen voortaan verplicht getest volgens de WLTP -testcyclus op de testbank die aangevuld wordt met een RDE -test op de weg. Doel ? Het vergemakkelijken van de detectie van ‘sjoemelsoftware’ zoals bij ‘dieselgate’ én de zekerheid krijgen dat de nieuwe auto’s ook echt schone auto’s zijn.
2.    De nieuwe Euronormen die emissiebeperkingen m.b.t. NOx (stikstofoxiden) en fijnstof opleggen. Sinds september 2018 is de Euro6 Temp norm van kracht. Vanaf 2020 wordt die vervangen door de Euro6d norm die nog strengere emissievoorwaarden oplegt.
3.    De technologische vooruitgang: betere en efficiëntere motoren, de invoering van performante roetfilters, katalysatoren op basis van de ‘Selective Catalytic Reduction ‘ technologie die de productie van schadelijke stoffen (tot 99%) verminderen.
4.    Lage Emmisiezones (LEZ) bieden een efficiënt antwoord om de meest vervuilende wagens te weren, wat ook hun brandstof is.
5.    De strengere en effectievere controle in autokeuringsstations om gesjoemel tegen te gaan.

Studies en tests tonen de conformiteit aan met de emissiewaarden
1.    De nieuwe dieselwagens stoten in het dagelijkse verkeer nog maar heel weinig vervuilende stoffen uit, beduidend minder dan de wettelijk opgelegde limiet. Dat blijkt uit een recente test uitgevoerd door de ADAC , de gereputeerde automobielclub uit Duitsland. ADAC testte 26 auto’s van de nieuwste generatie, en wat blijkt: in reële rijomstandigheden op de weg liggen de NOx-emissies ver onder de vastgestelde grenswaarden. Het kan verrassend lijken, maar de realiteit laat zien dat bij een aantal dieselwagens de uitstoot zelfs haast onbestaande is.

2.    ACEA (Association of European Automobile Manufacturers) heeft eind 2018 de nieuwste RDE-goedkeuringsresultaten gepubliceerd. 270 nieuwe modellen dieselauto's, allemaal gehomologeerd conform de nieuwste Euro 6d-Temp-norm, zijn in 2018 op de Europese markt geïntroduceerd. De gegevens laten zien dat al deze auto's ruim onder de NOx-drempel van de RDE-test presteren. Bovendien laten de meeste voertuigen al resultaten zien die onder de drempel van NOx (80 mg/km) liggen, die pas vanaf januari 2020 wordt opgelegd (Euro 6d-norm). De nieuwste dieselmodellen kunnen hun stikstofoxideniveau met gemiddeld 85% verlagen in vergelijking met eerdere Euro 5-modellen. De beste recente modellen slagen er zelfs in om de uitstoot te verminderen, in reële rijomstandigheden, tot zelfs 99%. Veel nieuwe dieselwagens hebben een waarde van minder dan 40 mg/km (WHO norm).

3.    Twee recente wetenschappelijke studies  bevestigen dat de Euro 6d (temp) norm voor dieselvoertuigen die volgens RDE-normen zijn getest, voldoen aan de emissie-grenswaarden voor NOx en fijnstof die door de Europese Unie worden opgelegd. Ze tonen aan dat er bijna geen verschil is in het niveau van blootstelling van de bevolking aan NOx tussen een scenario met alleen elektrische auto's en een scenario dat voorziet in de geleidelijke vervanging van oude dieselvoertuigen door nieuwe Euro 6d dieselvoertuigen. De resultaten laten zien dat het kiezen van diesel, benzine of elektriciteit vanaf 2020 geen verschil meer zal maken in termen van luchtkwaliteit.

Conclusie
Een ban van dieselauto's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ongerechtvaardigd en onnodig. De nieuwe generatie propere dieselauto’s zal een gunstige impact hebben op de luchtkwaliteit op onze wegen. Niemand zal de fouten (Dieselgate) uit het verleden betwisten, maar dit mag ons er niet van weerhouden naar de toekomst te kijken en rekening te houden met de objectieve wetenschappelijke feiten. Het is dus hoogtijd om te stoppen met het verketteren van diesel. We vragen de politieke wereld om deze realiteit te erkennen.

Zie studie van het onderzoeksbureau Concawe over de nieuwe dieselvoertuigen en luchtkwaliteit: studie in het Engels

  • Klimaat & milieu