De huidige politieke discussies over de Lage Emissiezone in Brussel moeten rekening houden met de technologierealiteit : een verbod van thermische wagens met Euro6d is vooral ideologisch

In de aanloop naar de verkiezingen verdeelt de discussie over de Lage Emissie Zone (LEZ) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meerderheid en wordt dit een verkiezingsthema. De sectorfederatie Energia wil erop wijzen dat het vooral belangrijk is om rekening te houden met de technologische realiteit, waaruit blijkt dat auto's die voldoen aan de officiële emissienormen hun plaats moeten hebben in een LEZ. Energia vraagt daarom een herziening van de kalender, waarbij technologie moet primeren op ideologie. De nieuwe dieselwagens (sinds norm Euro6d) respecteren de officiële grenswaarden voor luchtkwaliteit (fijnstof en NOx). Toegang tot de LEZ moet uitsluitend gebaseerd zijn op de werkelijke emissienormen en niet op het a priori uitsluiten van specifieke technologieën (diesel/benzine). Vandaag is fijnstof voornamelijk afkomstig van remmen en bandenslijtage, en dus ook van 'zwaardere' elektrische auto's, die evenwel niet onder het verbod vallen.

Open het persbericht hier

  • Algemeen