Nieuwe euromerker voor rode gasolie

De mobiele teams van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betrappen nog steeds heel wat voertuigen met rode gasolie in de tank. Deze rode gasolie is nu gemerkt met een nieuw product, ACCUTRACE PLUSTM. Het labo van de Douane krijgt ook nieuw analysemateriaal om dit nieuwe product te testen.

In 2022 werden door het laboratorium van de douane 12.316 stalen op de openbare weg onderzocht om te kijken of de bestuurders al dan niet rode gasolie getankt hadden. Daaruit bleken niet minder dan 17,6% van de stalen positief (2.168 overtredingen).

Rode gasolie, in de volksmond ‘rode diesel’, is een brandstof verkregen uit aardolie die valt onder een lager accijnstarief dan witte diesel. Deze mag niet zomaar gebruikt worden voor voertuigen op de openbare weg. Om overtredingen op te sporen wordt er gebruik gemaakt van een rode kleurstof en van de euromerker Solvent Yellow 124. Deze is gemakkelijk door malafide organisaties te verwijderen uit gemerkte gasolie, waarna die als gewone diesel verkocht wordt. Op deze manier ontduiken fraudeurs de extra accijnzen die van toepassing zijn op gasolie voor wegvoertuigen tegenover gasolie voor verwarmingsdoeleinden. Vanaf 1 juli 2023 werd Solvent Yellow 124 vervangen door de nieuwe euromerker ACCUTRACE PLUSTM. De nieuwe euromerker is bestand tegen alle gangbare manieren van ontkleuren van gemerkte rode gasolie. Momenteel geldt er tot en met 18 januari 2024 een overgangsperiode en worden de stalen onderzocht op beide euromerkers.

De Douane investeert voor deze nieuwe euromerker ook in haar analysemateriaal. Vanaf het moment dat er definitief beslist werd welke chemische stof de nieuwe fiscale merkstof voor brandstoffen zou worden, werd een aankoopdossier opgestart voor twee nieuwe analysetoestellen. Dit gaat om een investering van meer dan € 550.000, inclusief meerjarig onderhoudscontract. In afwachting van de nieuwe toestellen huurt het labo een analysetoestel zodat de medewerkers vertrouwd raken met de nieuwe analysemethode.

Naast de analyse van brandstofstalen voeren de 25 medewerkers van het douanelabo nog heel wat andere fysicochemische analyses en onderzoeken uit. Deze zijn heel belangrijk aangezien ze bepalend zijn voor de berekening van de invoerrechten of het toepasselijke accijnsstelsel. Zo analyseert het labo bier dat in België op de markt komt waarbij het oorspronkelijke extract van het bier gemeten wordt. De accijnsrechten worden immers berekend op het oorspronkelijke extract en niet op het alcoholgehalte vermeld op het etiket. Hiernaast hebben de analyses ook een belangrijke maatschappelijke impact. Zo is er de identificatie van onbekende poeders in postpakketten. Een wit poeder kan onschuldig zijn, maar kan ook bestaan uit anabole steroïden, verdovende middelen, antibiotica, pesticiden, …