Nieuwe affichage van brandstofprijzen sinds 1 april 2022

Biedt een tankstation drie of meer van deze brandstoftypes aan: benzine, diesel, lpg, elektriciteit, waterstof, cng? Dan moet er vanaf 1 april 2022 een affiche zichtbaar zijn over de gemiddelde brandstofprijzen per 100 km. Het doel: consumenten beter informeren over de prijs van verschillende soorten brandstof.

Waarom brandstofprijzen vergelijken?
De Europese Unie wil auto’s die rijden op alternatieve brandstoffen een duwtje in de rug geven én consumenten helpen bij de keuze van een wagen. Niet alleen de aankoopprijs is daarbij van belang, ook de kost van de brandstof. Daarom geldt er vanaf 1 april 2022 een Europese verplichting om bij tankstations een brandstofprijsvergelijking te laten zien. Die toont de prijzen van de volgende zes brandstoffen, gebaseerd op een verbruik per 100 km: benzine 95 E10, diesel B7, lpg, elektriciteit, waterstof en cng.

Hoe wordt de brandstofprijs berekend?
Op Europees niveau is bepaald hoe de kost wordt berekend, zodat de prijzen in Europa onderling vergelijkbaar zijn. De FOD Economie vergelijkt de brandstofprijzen over een afstand van 100 km voor de meest verkochte automodellen binnen een segment. Met de gemiddelde verbruiksinformatie van die voertuigen (volgens WLTP, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures), wordt het gemiddelde brandstofverbruik berekend. Dat gemiddelde verbruik (in brandstofeenheden per 100 km) wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde brandstofprijzen die in het voorafgaande kwartaal zijn geregistreerd (in euro per brandstofeenheid). Het resultaat is de prijs in euro per 100 km.

Voor wie geldt de nieuwe affichage van brandstofprijsvergelijking?
Voor alle tankstations die drie of meer van de zes brandstoffen aanbieden. De affiche over de brandstofprijzen moet op een duidelijk zichtbare plaats bij de pompen en in de winkel van het tankstation getoond worden.

Wanneer wordt de affiche getoond ?
De affiche wordt telkens twee weken voor het begin van elk kwartaal bijgewerkt met de laatste info over de brandstofprijzen. De nieuwe versie moet uiterlijk op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 september) in het tankstation te zien zijn.

De affiche kan bij de FOD Economie worden aangevraagd: [email protected]