Europa laat na 2035 de deur open voor thermische wagens met ‘CO2-neutral fuels’: België moet hier rekening mee houden op weg naar net zero transport

Heeft Europa definitief beslist om de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor na 2035 te verbieden? NEE, Europa zet de deur nog steeds open voor deze wagens op voorwaarde dat ze met ‘CO2-neutrale brandstoffen[1]’ rijden. België moet hiermee rekening houden in zijn transportbeleid en in zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) in het bijzonder. Op deze manier krijgen 'alle' automobilisten de kans om bij te dragen aan een net zero-transport.

Het NEKP beveelt echter een voortijdig verbod aan op nieuwe thermische auto’s vanaf 2030. Ons land zou het Europese kader moeten respecteren en een level playing field t.o.v. andere lidstaten moeten garanderen
a) de Europese tijdslijn 2035 respecteren; 

b) na 2035 nieuwe thermische auto’s toelaten die met hernieuwbare brandstoffen rijden.

In 2035 zal de meerderheid van de auto's op de weg nog steeds een verbrandingsmotor hebben. Ook zij kunnen efficiënt bijdragen tot een net zero transport, met een toenemend gebruik van geavanceerde biobrandstoffen (o.a. HVO[2]) en e-fuels. Dit geldt echter ook voor het huidige wagenpark van meer dan 5 miljoen auto's. Toch worden deze auto's vandaag 'vergeten' door de politici.

Op basis van de huidige elektriciteitsmix en de CO2-intensiteit van de geproduceerde elektriciteit in ons land, is de net CO2-impact (levenscyclusanalyse) van een thermische wagen met een e-fuel en een geavanceerde biobrandstof aanzienlijk lager dan die van een batterij elektrische wagen.

 “Don’t change the car, change the fuel “.

OPEN HET ENERGIA STANDPUNT HIER

[1] De praktische modaliteiten ervan zijn nog in bespreking.
[2] HVO = Hydrotreated vegetable oil die de CO2-emissies tot 90% vermindert t.o.v. conventionele diesel