Europa laat “CO2 neutral fuels” toe voor personenwagens na 2035…wat gaat België doen ?

De media berichten vaak dat vanaf 2035 geen nieuwe wagens met een verbrandingsmotor in Europa meer mogen verkocht worden. Dat is niet juist. Europa heeft immers beslist dat deze nieuwe wagens na 2035 toegelaten worden als ze met “CO2 neutral fuels” rijden. Het Belgisch Nationaal Energie & Klimaat Plan (NEKP) moet hier rekening mee houden!

Het toelaten van ‘CO2 neutral fuels’ voor personenwagens na 2035 betekent dat deze wagens ook effectief kunnen bijdragen tot een net zero transport. Dit geldt evenwel ook voor het huidige wagenpark. Vandaag worden de zowat 6 miljoen wagens op onze wegen door het beleid vergeten!  Daarom zijn op korte en middellange termijn geavanceerde biobrandstoffen en later e-fuels nodig voor de personenwagens die nadien (bij grootschalige elektrificatie van personenwagens) de omslag kunnen maken naar moeilijker te elektrificeren transportsectoren zoals de luchtvaart, het maritiem transport en het lange afstandsvervoer segment met zware vrachtwagens.

De Europese Commissie zal in het najaar een voorstel doen om de term “CO2 neutral fuels” te definiëren. Intussen is dus de deur open om na 2035 te kunnen rijden met deze brandstoffen.

De vraag is nu wat België gaat doen ? Het Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat in revisie is, wil de verkoop van deze nieuwe wagens al vanaf 2030 verbieden. Dit staat haaks op de Europese beslissing en is duidelijk goldplating:

  • Het Belgisch plan respecteert het Europees kader niet met een risico op een verstoring van de interne marktwerking;
  • Een vervroegd verbod is een reële uitdaging gezien de huidige marktpenetratie van elektrische voertuigen en het tempo waarin de oplaadinfrastructuur wordt uitgerold. De Europese Rekenkamer heeft bovendien recent aan de alarmbel getrokken door te benadrukken dat er een tekort aan grondstoffen in Europa dreigt voor de omschakeling naar batterijwagens.
  • Daarnaast is er de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende hernieuwbare elektriciteit in ons land voor alle elektrische wagens.

Daarom pleit Energia voor een volledige afstemming van het NEKP op het Europese kader:

  • Het respecteren van de Europese tijdslijn (2035);
  • Het respecteren van de mogelijkheid om na 2035 nieuwe auto's met verbrandingsmotor die met CO2-neutrale brandstoffen rijden, ook in ons land toe te laten.

In 2035 zal de meerderheid van de auto's op de weg nog steeds een verbrandingsmotor hebben. Ook deze auto’s kunnen efficiënt bijdragen tot het koolstofvrij maken van het transport, met een toenemend gebruik van geavanceerde biobrandstoffen en later eventueel met e-fuels: “don’t change the car, just change the fuel”. Zo kan elke automobilist, met een elektrische of thermische wagen, zijn/haar steen bijdragen tot een duurzamer transport.

Er is niets verkeerd aan om ambitieus te zijn maar pragmatisme en realisme zijn nuttige deugden om de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van een beleidsmaatregel maximale slaagkansen te geven. De overgang naar een koolstofvrij, betaalbaar en sociaal aanvaardbaar transport moet de keuze laten (level playing field) tussen alle energie-oplossingen, zoals elektriciteit, waterstof en koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen.

Wim De Wulf
Secretaris-generaal