COVID-19

Terwijl het coronavirus een groot deel van de bevolking thuis houdt, blijven onder andere de bedrijven van de petroleumsector en hun werknemers aan de slag. Zij zorgen ervoor dat de zekerheid van de bevoorrading van brandstoffen in ons land behouden blijft. Dank aan hen! Ons respect en dank gaan ook uit naar iedereen die in deze moeilijke periode essentiële diensten levert en in het bijzonder zij die in contact met de mensen komen, vooral en niet in het minst het personeel van de gezondheidszorg. We wensen iedereen die op de frontlijn is te danken en hierbij een hart onder de riem te steken.

De Belgische overheden hebben ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van de COVID-19 pandemie in ons land zoveel als mogelijk te beperken. Deze maatregelen doen beroep op alle geledingen van de maatschappij en hebben een weerslag op zowel de burger, de samenleving als de economische activiteiten van het land.

Zoals andere sectoren is de petroleumsector tegelijk een getroffen sector en een schakel in de voortzetting van de activiteiten. Bevoorrading van petroleumproducten (benzine, diesel, kerosine, stookolie, …) is hierbij van belang  voor de samenleving in het algemeen, voor het transport (bijzonder voor  hulpdiensten, ziekenwagens, brandweer, politie, leger, enz..), voor de verwarming en tevens om onze economische activiteit draaiende te houden.

De Belgische Petroleum Federatie (BPF) wenst te benadrukken dat de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden genomen voor het tewerkgesteld personeel  en  dat alles in het werk wordt gesteld om de bevoorrading en de distributie van petroleumbrandstoffen in ons land te verzekeren. 

Brandstoffen en tankstations
De continuitsplannen van de petroleumondernemingen en -distributeurs moeten ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van benzine en diesel aan de tankstations gehandhaafd blijft. Tankstations hebben hun shopactiviteiten moeten aanpassen: zo zijn er geen verbruiksruimten meer toegankelijk en wordt er geduid op de elementaire voorzorgen om contact te vermijden en om een minimale afstand te houden.

Stookolie
Dit is ook zo voor de levering van stookolie. Echter, langere leveringstijden zijn niet uitgesloten als gevolg van de sterke vraag die door de prijsdaling thans wordt gegenereerd en door het thuisblijven dat de energievraag doet toenemen.