COLUMN Wim De Wulf

Europa laat CO2 neutral fuels toe na 2035…wat gaat België doen ?

De beslissing van Europa om na 2035 enkel thermische wagens die met CO2 neutrale brandstoffen rijden nog te laten verkopen betekent dat deze wagens ook concreet kunnen bijdragen tot het vergroenen van het transport. Vandaag worden ze nochtans in het Belgische beleid ‘vergeten’! 

Elektromobiliteit is uit de startblokken geschoten maar kent nog vele onzekerheden: uitrol van de laadinfrastructuur, autonomie van de wagen, prijs en beschikbaarheid van zeldzame metalen, beschikbaarheid van groene elektriciteit. Bovendien zal nog een groot deel van de huidige 6 miljoen wagens met een verbrandingsmotor na 2035 nog rondrijden. Daarom is op korte en middellange termijn een alternatief nodig.  Dit kan met geavanceerde biobrandstoffen en later met e-fuels die nadien (bij grootschalige elektrificatie van personenwagens) de omslag kunnen maken naar moeilijker te elektrificeren transportsectoren zoals de zware vrachtwagens, maritiem transport en luchtvaart.

De Europese Commissie zal in het najaar een voorstel doen om de term “CO2 neutral fuels” te definiëren. Intussen is dus de deur open om na 2035 nog verder te kunnen rijden met deze brandstoffen. De vraag is nu wat België gaat doen ? Het Vlaamse luik van het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat in revisie is, voorziet om de verkoop en registratie van deze nieuwe wagens al vanaf 2029 te verbieden wat haaks staat op de Europese visie en duidelijk goldplating is:

  • Het Belgisch plan respecteert het Europees kader niet met een risico op een verstoring van de interne marktwerking;
  • Een vervroegd verbod is een reële uitdaging gezien de huidige marktpenetratie van elektrische voertuigen en het tempo waarin de oplaadinfrastructuur kan worden uitgerold;
  • Bovendien is er onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende hernieuwbare elektriciteit in ons land om elektrische wagens effectief groen te doen rijden.

Daarom pleit Energia voor een volledige afstemming op het Europese kader:

  • Het respecteren van de Europese tijdslijn (2035);

  • Het respecteren van de mogelijkheid om na 2035 nieuwe auto's met verbrandingsmotor die met koolstofneutrale brandstoffen rijden, ook in ons land toe te laten.

In 2035 zal de meerderheid van de auto's op de weg nog steeds een verbrandingsmotor hebben. Ook deze auto’s kunnen efficiënt bijdragen tot het koolstofvrij maken van het transport, met een toenemend gebruik van geavanceerde biobrandstoffen en later eventueel met e-fuels: “don’t change the car, just change the fuel”. Zo kan elke automobilist, met een elektrische of thermische wagen, zijn/haar steen bijdragen tot een duurzamer transport.

Wim De Wulf
Secretaris-generaal

[email protected]