COLUMN: Accijnzen een obstakel om nu al groen te rijden

Een automobilist schrok zich recent een hoedje toen hij per abuis diesel XTL1 tankte in plaats van conventionele diesel. Hij betaalde voor een volle tank 245 euro!2  Hij tankte de hernieuwbare diesel HVO3 aan een prijs van 3,35€ /liter t.o.v. 1,6€/liter voor de gewone diesel.

Deze gepeperde rekening brengt een dieperliggend probleem aan het licht. Met name de keuzes die de overheid maakt, om gedragsverandering van consumenten aan te moedigen teneinde het transport te helpen vergroenen. Immers, HVO (Diesel XTL) is een duurzame brandstof die de CO2-emissies van een voertuig tot 90% kan doen verminderen t.o.v. de fossiele brandstof. Ook de uitstoot van fijnstof en stikstof daalt. Deze nieuwe diesel wordt geproduceerd uit met waterstof behandelde planten- en dierenafval, houtafval en/of gebruikte frituurolie.

Echter, HVO heeft in ons land hetzelfde accijnsniveau als de gewone diesel.  De hogere prijs voor HVO is ook het gevolg van de hogere productie kost dan de conventionele diesel. Bij elke innovatie is de kost initieel hoog maar zal schaalvergroting helpen om de prijs geleidelijk aan significant te drukken.  Echter, door deze niet-fossiele brandstof te belasten aan hetzelfde accijnstarief voor gewone diesel wordt HVO letterlijk volledig uit de markt geprijsd.

Welke consument wil, bovendien in een periode waarbij de energieprijzen hoog zijn, dubbel zoveel betalen voor een groene diesel? We kunnen ons de vraag stellen waar de logica van een duurzaam transportbeleid is. Duurzame brandstoffen zoals HVO kunnen probleemloos in de huidige dieselmotoren gebruikt worden en zo de CO2-uitstoot onmiddellijk significant verlagen. De overheid heeft een enorme opportuniteit om duurzame brandstoffen fiscaal aantrekkelijk te maken en de vergroening van het wagenpark nu te versnellen. Wij pleiten ervoor dat er op het klimaatneutrale deel van brandstoffen, zoals in HVO, geen accijnzen worden geheven, zowel voor de personenwagens als voor de vrachtwagens.  Dit zou een zeer positief prijssignaal zijn! Enerzijds, voor de sector om de investeringen in de toenemende productie van groene brandstoffen aan te zwengelen. En anderzijds, voor de consument die op zoek is naar betaalbare duurzame brandstoffen om concreet bij te dragen tot het terugdringen van de CO2-emissies.

Wim De Wulf
Secretaris-generaal ENERGIA

[1] XTL: X To Liquid, met X de verschillende (hernieuwbare) energiebronnen die omgezet worden in vloeibare brandstoffen
[2] Artikel in l’Avenir.net van 17 januari 2022
[3] HVO: Hydrogenated vegetable oil (Diesel XTL)