Belgian Energy Data Overview

Het finaal energieverbruik in ons land in 2022 kwam nog grotendeels van aardolieproducten (47,2%), gevolgd door aardgas (24,6%). Hernieuwbare energie was goed voor 7%.

Finaal energieverbruik 2022

De aandelen van de diverse energiebronnen in het finale energieverbruik zijn de laatste jaren vrij constant. Het gemiddeld aandeel over de laatste 10 jaar bedraagt:

• voor aardolieproducten 48 %,

• voor aardgas 26 %,

• voor elektriciteit 17 %,

• voor hernieuwbare energie en afval 5 %,

• voor vaste fossiele brandstoffen 2 %, en

• voor warmte 1 %.

Sinds 2013 is het aandeel hernieuwbare energie en afval in de finale energieconsumptie gestegen van 4,8 % tot 7,0 %. Dat aandeel omvat niet het eindverbruik van groene stroom. Het aandeel van het verbruik van aardolieproducten in de totale finale energieconsumptie daalt licht maar blijft zeer dominant (47,2 % in 2022).

OPEN HET VOLLEDIGE RAPPORT HIER