Autosalon…mobiliteit voor iedereen

Het jaarlijkse auto- en motorsalon van Brussel staat meer dan ooit in het teken van de veranderende mobiliteit en hoe die kan ingevuld worden. Eenieder heeft belangstelling voor de mobiliteit van morgen. Een herverdeling tussen de verschillende mobiliteitsopties, de zgn modal shift, vooral in en tussen stedelijke gebieden,  is een belangrijke maatschappelijke  uitdaging voor overheid en burger.

Naast nieuwe vormen van mobiliteit, zal de auto als verplaatsingsmiddel een essentiële plaats behouden in de mobiliteitsmix van de morgen. Maar de autogebruiker wordt wel voor een nieuwe uitdaging gesteld : het wordt alsmaar moeilijker om een keuze te maken uit de diverse motoraandrijvingen die zich aanbieden. De autogebruiker wordt hierbij onder andere geconfronteerd met  beperkingen in bereikbaarheid door lage emissiezones en soms zelfs een compleet verbod van specifieke aandrijvingen, met onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende energiebronnen voor nieuwe technologieën, hun beperkte autonomie  en niet in het minst de fiscale onzekerheid en volatiliteit van de overheden.

Een recente enquête* die in verschillende Europese landen werd gevoerd, waaronder België, heeft aangetoond dat bij aankoop van een nieuwe wagen, de Belgen in volgorde zouden kiezen voor een thermische motor (59%), een occasie benzinewagen (25%), een nieuwe hybride (25%) en vervolgens een volelektrische wagen (16%).

Slechts 22% van de Belgen gelooft dat elektrische wagens de enige oplossing zijn om de CO2-uitstoot te verlagen, terwijl 6 Belgen op 10 van mening zijn dat alternatieve brandstoffen (zoals biobrandstoffen, waterstof of synthetische vloeibare brandstoffen) hier ook toe kunnen bijdragen. Verder vindt 70% van de ondervraagden in ons land dat bestuurders steeds de vrijheid moeten blijven hebben om te kiezen welk type auto/aandrijving (benzine, diesel, hybride, elektrisch, …) ze willen. Hiermee geven ze aan dat het niet aan de overheid is om te bepalen welke aandrijftechnologie moet worden geprivilegieerd of verboden, als antwoord op de milieu- en klimaatuitdagingen. De Belg wil zelf kunnen kiezen.

Een van de vragen die rijzen, is of de dieselwagen nog wel aan de orde is. De recentste  dieselwagens tonen aan dat ze in staat zijn de nieuwste emissienormen in reële rijomstandigheden  te respecteren. Hun zeer goede beheersing van de uitlaatemissies laat feitelijk toe dat ze verantwoord zijn op onze wegen. 3 Belgen op 4 zijn tegen een verbod op dieselwagens die de uitstootnormen respecteren.

In de mobiliteitsmix van morgen moet er plaats zijn voor een verscheidenheid van aandrijvingen om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende en specifieke mobiliteitsbehoeften van iedereen. Het Brussels auto- en motorsalon heeft de diversiteit aan mobiliteitsaspecten ook daarom omarmd.

De sector van de motorbrandstoffen draagt bij aan de brede uitdaging van maatschappij en planeet met de ontwikkeling van vloeibare brandstoffen die steeds meer hernieuwbare koolstof zullen bevatten. Deze koolstofarme brandstoffen kunnen geleidelijk aan met de bestaande conventionele brandstoffen worden vermengd om deze op termijn volledig te vervangen. Het grote voordeel is dat hiervoor geen aanpassingen van de huidige voertuigmotoren noch van de distributie-infrastructuur (tankstations) nodig zijn. Zij zullen zo een deel van de oplossing kunnen zijn in de energiemix van de mobiliteit van morgen.

Jean-Pierre Van Dijk
Secretaris Generaal BPF

Link naar de website van de Brussels Motor Show

* Enquête in september 2019 door het onafhankelijk Brits onderzoeksbureau Opinium waaronder 1.005 Belgen